NEW HỘI AN CITY

NEW HỘI AN CITY Tầm nhìn chiến lược  và nhiệm vụ Dự Án New Hội An City ✦ Tầm nhìn chiến lược : Thành phố Hội An là trung tâm du lịch trong và ngoài nước của Việt Nam , dự kết hợp giữ chính quyền địa phương và các nhà đầu tư. ✦ Nhiệm vụ Phát triển … Xem thêm