Vinhomes giảng võ

Vinhomes Giảng Võ

VINHOMES GIẢNG VÕ Vingroup đầu tư tại dự án Khu phức hợp Vinhomes Giảng Võ (Triển lãm Giảng Võ) Vingroup sẽ là nhà đầu tư chiến lược vào Công ty TNHH MTV Trung tâm hội trợ triển lãm Việt Nam (Vefac) với số cổ phần sở hữu là 80%. Khi Công ty TNHH MTV Trung tâm … Xem thêm